Brief aan alle ouders over het leenstelsel

Afgelopen maandag is een brief, gericht aan alle ouders van kinderen, jongeren en scholieren verzonden over de plannen voor het leenstelsel. De brief opent met …..

Met de invoering van een leenstelsel wordt de studiebeurs opgeheven en zullen studenten en hun ouders in de toekomst een aanzienlijk grotere bijdrage moeten leveren aan de kosten van ons hoger onderwijs. De regering rechtvaardigt deze verandering van haar beleid door te wijzen op het persoonlijke profijt van studenten bij het volgen van een studie. Helaas leert de praktijk dat een goede opleiding geen garantie is op een baan en dat juist de activiteiten naast de studie de kans op een baan vergroten. De Raad van State heeft bij het voorstel van de regering vraagtekens gezet. De Raad stelt dat het maatschappelijk profijt van hoger opgeleiden ook onveranderd groot is en ziet geen reden om de kosten van hun opleiding nu naar de student te verschuiven

De ouders van de Coƶperatie Ouderkracht voor ’t kind zijn bijzondere dank verschuldigd aan het bestuur van de scholierenorganisatie het LAKS. Dankzij de scholieren die hebben gezorgd voor de verzending van de brief aan 961 scholen voor voortgezet onderwijs zijn ouders in staat gesteld om ouders te informeren.

Lees de hele brief.

Bent u het eens met de brief en wilt u de Coƶperatie steunen om haar doelen te bereiken? Dan is lid worden vast iets voor u.

Submit a Comment