Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Notitie Leenstelsel: Krijgen studenten straks nog waar voor hun geld?

Er is momenteel veel aandacht in de media en in politiek Den Haag voor het voorgenomen leenstelsel. Dat is al langere tijd het geval en het is duidelijk dat de storm voorlopig nog niet voorbij is.

Binnen de coƶperatie Ouderkracht voor het Kind is hierover een notitie geschreven waarin wordt ingegaan op:

  1. De rechtspositie van ouders
  2. De rechtspositie van de toekomstige student
  3. Studierechten

De samenvatting is helder over de kwaliteit van de plannen en de gevolgen voor de toekomstige student:

Versterking van de rechtspositie van de student en ouder is een voorwaarde voor invoering van een leenstelsel. Niet alleen omdat de student daarmee beter in staat zal zijn om de verbetering van de onderwijskwaliteit af te dwingen, maar ook omdat het niet zo kan zijn dat de student als kwetsbare partij in het onderwijs de rechtsbescherming wordt onthouden die hem, binnen ons stelsel van de wet- en regelgeving, toekomt.

De notitie is gisteren uitgebreid besproken met scholieren- en studenten-organisaties. Op basis van dit overleg is er binnenkort meer nieuws te verwachten. Hou de agenda dus goed in gaten.

Submit a Comment