Aanmelding gestart voor opleiding regioteams

Op 25 oktober 2014 start het opleidingstraject voor ouders die zich vanuit de regio actief willen inzetten voor goed onderwijs en jeugdhulpverlening. Komend schooljaar zullen er 6 van dergelijke bijeenkomsten worden gehouden. Daarbij gaat het om ouders die in de regio het aanspreekpunt willen zijn voor ouders die bij de opvoeding van hun kind vragen hebben rond onderwijs en de jeugdhulpverlening. De avonden worden verzorgd door Saskia Buma (communicatie), Nely Sieffers (jeugdhulp) en Katinka Slump (onderwijs)

De eerste data voor de eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels vastgesteld:

  • 25 oktober 2014
  • 13 december 2014

De cursussen worden gegeven van 13.00 tot 16.00 in De Oase, Geer 37, 4243 JS Nieuwland. Voor de ouders van de regioteams van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind is de deelname aan de cursus gratis.

Door ouderteams in de regio op te leiden en te ondersteunen probeert de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind de kennis die er beschikbaar is onder ouders over de regio’s te verspreiden. Ook hoopt Ouderkracht met de inzet van regioteams van ouders vragen uit het land te bundelen, zodat daarvoor structurele oplossingen kunnen worden gezocht. Bovendien zijn de regioteams in staat om informatie over het onderwijs en de jeugdhulp in hun regio te bundelen, waarmee ouders in die regio hun voordeel kunnen doen.

De doelstelling van de opleiding is om aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zoveel mogelijk kennis over te dragen over het onderwijsrecht, de jeugdhulpverlening en communicatie. Inmiddels is een groot aantal regio’s door ouders vertegenwoordigd. Andere ouders die graag een actieve rol willen vervullen in hun regio, met ondersteuning vanuit de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind, kunnen zich voor de cursus aanmelden via info@ouderkrachtvoortkind.nl onder vermelding van“opleiding regioteams”.

Submit a Comment