Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014

Aanwezig: dhr. Dingelstad directeur PO, mevr. Biemans, beleidsmedewerker directie PO, Katinka Slump, Suzanne Boomsma en Frank Hoogeboom, Ouderkracht / Werkgroep Maatwerk

Op 22 december is een constructief gesprek gevoerd met directie Primair Onderwijs OCW.

Aan de orde kwamen:

  • Vraagfinanciering door Ouderkracht aan de Landelijke Ouderraad
  • De voorgenomen inventarisatie van de Staatssecretaris (dwz. inventariseren onder welke voorwaarden onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk gemaakt kan worden).

 

  1. Vraagfinanciering
  • De LOR heeft nog geen subsidieaanvraag gedaan voor kalenderjaar 2015.
  • De LOR kan financieel en materieel ondersteunen. Organisaties die voor facilitering in aanmerking willen komen doen een verzoek bij de LOR. Daartoe formuleert de LOR een kaderstelling.
  • Geen enkele organisatie krijgt hierin een voorkeurspositie. Alle aanvragen worden op dezelfde manier beoordeeld. Ondersteuningsrelaties vallen binnen een kalenderjaar, vanzelfsprekende continue ondersteuning is niet mogelijk. Aan eerdere ondersteuning kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Ouderkracht voor ’t Kind zal zich tot bestuur van de LOR wenden met een financieel ondersteuningsverzoek.

 

  1. Voortgang Passend onderwijs
  • Verzoek van de Werkgroep Maatwerk om over de voortgang Passend Onderwijs te spreken zal gehonoreerd worden. Eind januari, de agenda voor dit gesprek is reeds ingediend.
  • Inventarisatie van de Staatssecretaris, brief 27 oktober 2014

Ouderkracht voor ’t Kind wordt meegenomen in de besprekingen over de resultaten van de inventarisatie. Ouderkracht heeft de wens geuit om eerder in het proces te worden ingeschakeld. Ouderkracht kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de verscherping van de onderzoeksvraag van de voorgenomen inventarisatie.

Gemeld n.a.v. de minisymposia Passend Onderwijs Thuiszitters (november / december 2014). Onderwijsorganisaties optimistisch over de werking van de zorgplicht en de grote bereidheid om problemen met leerlingen in gezamenlijkheid op te lossen. Paar minpunten: bij een toenemende complexiteit van een casus verslapt de zorgplicht, blijkt matige tot onvoldoende dossiervorming (en OPP) en wordt ten onrechte gebruik gemaakt van het argument vol is vol. Vaak zonder de leerling überhaupt gesproken te hebben. De zorgplicht zorgt er wel voor dat men wordt aangesproken bij uitblijvende oplossing. Maar wie in concreto zich dan echt verantwoordelijk voelt en daarnaar handelt, is wel persoonsafhankelijk

Submit a Comment