Onderzoek Ministerie OCW naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’

Onderzoek Ministerie OCW naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’

Mede op aandrang van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar ‘onderwijs op een andere locatie dan school’. Dit onderzoek gaat over onderwijs dat door scholen wordt geboden waarbij de leerling niet (voltijds) op school zit. Daarbij kan worden gedacht aan ‘afstandsonderwijs’ waarbij het onderwijs op afstand wordt aangeboden, bijvoorbeeld aan een leerling die thuis achter de computer zit. Maar ook kan het zijn dat een leerling onderwijs volgt vanuit een opvangvoorziening waar het mogelijk is om betere zorg en begeleiding te bieden.

Bij dit onderwijsaanbod gaat het om een zeer gevarieerde groep kinderen. Het kan gaan om kinderen die extra getalenteerd zijn of juist beperkingen hebben waardoor een school niet de plek is om te kunnen leren. Het kan gaan om talenten omdat het kind hoogbegaafd is, maar ook op talent op het gebied van sport of muziek. Het kan gaan om kinderen die tijdelijk niet bij het schoolaanbod kunnen aansluiten maar ook om kinderen voor wie een gewone klas gewoon veel te druk is. Het gaat in alle gevallen om maatwerk dat nodig is om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Op 10 februari jl. sprak een delegatie van de Werkgroep Maatwerk van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind en de voorzitter Suzanne Boomsma met de onderzoekers. Samen met een afvaardiging van Hartverwarmendwijs, onder leiding van Indi Hondema, door wie het gesprek was gearrangeerd. Gedurende meer dan twee uur werden de onderzoekers geïnformeerd over de bestaande praktijken van schrijnende knelpunten en goodpractice. Ervaringen uit de achterban van de Ouderkracht en Hartverwarmendwijs werden gedeeld. De onderzoekers zaten letterlijk op het puntje van hun stoel…..

De komende maanden zullen zij hun onderzoek verder uitbreiden met bijvoorbeeld vragenlijsten voor individuele ouders. Daarbij zal naar wij hebben voorgesteld ook ruimte komen voor de stem van de kinderen, immers zij ondervinden de onderwijsproblemen aan den lijve.

Doelstelling van het onderzoek is om bouwstenen te ontwikkelen voor scholen waarmee conform de onderwijswet- en regelgeving maatwerk kan worden vormgegeven. Daarvoor is natuurlijk ook van belang het toezicht op de kwaliteit van dat maatwerk onderwijs. Alle acht deelnemers aan dit overleg waren zich zeer bewust van het belang van dit onderzoek. De ruimte die de staatssecretaris gezien dit onderzoek wil gaan bieden voor nieuwe vormen van onderwijs is naar het oordeel van alle aanwezigen essentieel om handen en voeten te kunnen geven aan passend onderwijs zoals dat in de wet nu is voorgeschreven.

Op korte termijn zal een website de lucht in gaan met meer informatie over het onderzoek. Het bestuur en de Raad van Advies van Ouderkracht voor ’t Kind volgen het proces op de voet en houden u natuurlijk op de hoogte.

Zie voor de brief van Sander Dekker over het onderzoek:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/10/27/kamerbrief-over-de-inventarisatie-onderwijs-op-een-andere-locatie-dan-de-school.html

1 Comment

  1. Dit is een interessante ontwikkeling. Ik vraag me echter af wat er nog moet worden onderzocht. Na het onderzoek van de Ombudsman en het nog lopende De Dunne Lijn denk ik dat een volgende vragenlijst niet veel gaat opleveren.

    De aanpak om een maatwerkorganisatie op te zetten is echter veelbelovend, maar zal – als ieder puur door mensen gedreven onderzoek – snel tegen de limieten van tijd, plaats en geld oplopen. Verder vraag ik me af wat het verschil gaat zin met de aanpak van Gedragswerk.

    Kortom, ik ben heel blij met deze ontwikkeling, maar heb wat vragen over de aanpak en met name de schaalbaarheid. Immers als we een ding geleerd hebben de afgelopen decennia is het dat taaie problemen als werkloosheid, vergrijzing en onderwijsuitval niet op te lossen zijn via de route van expertise en vragenlijsten.

Submit a Comment