Symposium Ouderkracht Rond Het Kind – 28 maart

Symposium   Ouderkracht Rond Het Kind – 28 maart

Aanmelden is nog mogelijk!

In de ochtend kunt u de interactieve lezing door Martine Delfos volgen. Dit deel van het programma wordt georganiseerd door Mama Vita. Het middagdeel van het symposium ‘Ouderkracht Rond het Kind’ , georganiseerd door Ouderkracht voor ’t Kind en mogelijk gemaakt door de LOR, (13.30 uur – 16.30 uur) is gericht op de thema’s onderwijs en jeugdhulp:

Aan tafel met expertise onderwijs en jeugdhulp

Er is veel verwarring en onduidelijkheid op het gebied van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg naar de gemeente. Om ouders van informatie te voorzien hierover organiseren de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind en Stichting Mama Vita een interactieve middag met een zeer deskundig panel waar alle ouders hun vragen aan kunnen stellen en waar we kennis zullen delen over deze thema’s.

Met aan tafel de panelleden;

Katinka Slump             (onderwijsjuriste)
Aline Saers                     (directeur Per Saldo / PGB)
Jacqueline Gomes       (jeugdhulp / UW ouderplatform)
Martine Delfos               (bio-psychologe en therapeut)
Rich van den Berg        (directeur passend onderwijs Leiden)
Erik Gerritsen                 (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam)

Astrid Feiter (Mevrouwdevoorzitter.nl) is onze dagvoorzitter en begeleidt deze middag. Zij zal ervoor zorg dragen dat de vragen beantwoord worden.

Het volledige programma van het symposium:

10.00 uur – 12.30 uur     Interactieve lezing Dr. Martine Delfos
12.30 uur – 13.30 uur     Lunch
13.30 uur -16.30 uur      Symposium Ouderkracht rond het kind

Tarief voor het hele programma:  45 euro
Donateurs van Mama Vita krijgen korting en betalen 35 euro

Deelname aan alleen het middagdeel is ook mogelijk. In dat geval geldt voor ouderkrachtleden en nieuwe leden / introducé een tarief van € 10,00 per persoon.
(dit is inclusief koffie en thee)

Meer informatie over het totale programma vindt u op de website van Stichting MamaVita. U kunt zich hier ook aanmelden.

http://www.stichtingmamavita.nl/symposium-ouderkracht-rond-het-kind-lezing-dr-martine-delfos

Submit a Comment