Van Miep ziek naar Miep op maat

Van Miep ziek naar Miep op maat

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen te faciliteren om naar vermogen zich te ontwikkelen en hen voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij. Voor kinderen die om welke reden dan ook niet passen in het bestaande onderwijsaanbod, heeft onderwijs echter een heel ander effect. Veel van deze kinderen krijgen jaar na jaar, maand na maand en dag na dag mee dat zij niet oké zijn. Zelfs als ze hun best doen, halen ze de norm niet. Ze zijn te snel moe, of ze leren te snel, of ze leren anders, of ze redden het niet in een (drukke) klas. Deze kinderen krijgen voortdurend de boodschap dat zij falen. Zij moeten soms van school af, bezoeken soms vele scholen omdat het kind nergens past. Soms ook worden ze nergens meer toegelaten. De psychologische schade die deze kinderen wordt aangedaan is enorm. Zij groeien op in de wetenschap ongewenst te zijn, nergens meer bij te horen en niet te passen in de maatschappij. Los van het gebrek aan opleiding dat zo ontstaat, zijn de frustratie, de onmacht en de boosheid welke gecreëerd worden door gebrek aan maatwerk in het onderwijs ontoelaatbaar groot. Bovendien staat het haaks op de bedoeling van onderwijs.

(Ouders van een thuiszittend kind)

Download hier het rapport ‘Van Miep ziek naar Miep op maat

Het rapport werd samengesteld door de werkgroep Maatwerk van ‘Ouderkracht voor ’t Kind’.

Zie hierover de uitzending van Zembla op woensdag 22 april 2015 om 20.25 uur, NPO2, Vara

Submit a Comment