Wetvoorstel: Mbo-scholen moeten meer samenwerken door vergrijzing

Het moet straks voor mbo-scholen gemakkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Als gevolg van de vergrijzing loopt het aantal leerlingen terug, waardoor sommige opleidingen in hun voortbestaan worden bedreigd. Men schat het aantal mbo’ers in 2030 13% lager dan nu. Daarom ligt er een wetsvoorstel zodat mbo-instellingen beter samen kunnen werken. Dit is nu lastig omdat wettelijk slechts één onderwijsinstelling verantwoordelijk kan worden gehouden voor de studenten en voor het aangeboden onderwijs.

Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan hebben de mbo-scholen straks een gedeelde en duidelijke verantwoordelijkheid. Bijkomend voordeel is dat MBO – instellingen zo worden gestimuleerd om samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren om het aantal studenten.Dat zou voor mbo studenten in de toekomst gunstig kunnen uitpakken.

Lees meer: http://fd.nl/economie-politiek/1159847/bussemaker-mbo-scholen-moeten-meer-samenwerken-door-vergrijzing

MBO llen

Submit a Comment