Zorgplicht … ik snap het niet.

(door Yvonne Muijs)

De vraag die maar in mijn hoofd blijft na een gesprek met Sander Dekker en nu ook na een gesprek met Karin Straus is: ”Wat houdt zorgplicht van school in?”

Als ouder ga ik er vanuit, dat ik verantwoordelijk ben voor de zorg voor mijn Kind. Maar nu blijkt school hier ook een functie in te hebben. Men noemt dit zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wat houdt het in? Bij het verkrijgen van informatie en bij begeleiding van vele ouders struikel ik over deze zorgplicht.

School is blijkbaar verplicht zorg te leveren aan en kind bij inschrijving. De school moet voldoen aan deze zorgplicht. Mijn vraag is dan: “hoe ziet die invulling van die zorgplicht er praktisch uit?” Als ouder begrijp ik hier niet veel van.

Mijn kind is namelijk wel degelijk ingeschreven op een school. Ik zie echter niet dat er aan hem goede zorg geboden wordt. Hij is al jaren thuiszitter. Na vele gesprekken met het Samenwerkingsverband, directie, ambtenaar Leerplicht, Gedragswerk en Gemeente werd een knop doorgehakt: Er wordt IVIO, ofwel afstandsonderwijs, geboden na vijf jaar zonder onderwijs gezeten te hebben. De knoop was doorgehakt. Daarna duurde het nog zes (!!!) maanden voordat het lesmatrial van IVIO ter beschikking was voor hem.

Daarna blijkt dat de school van inschrijving niet te monitoren en ook geen enkele interesse te tonen voor de verdere ontwikkeling. Is dit nu die zorgplicht? Het instellen van Onderwijs en niet meer het volgen van de verdere ontwikkeling van een kind? Hoe zit het met het Ontwikkelingsplan van een school? Wanneer deze school waar mijn kind is ingeschreven een plan opstelt, hoe moet dit dan gebeuren? In mijn ogen is dit een document met weinig inbreng van school. Wat weet de school van hun leerling? Hoe komen ze aan de informatie?

Laat mij nou eens de zorgplicht uit het oog van een kind wat wel naar school gaat bekijken. Tenslotte heb ik hierin ouders begeleid. Dat gaat zo in z’n werk: School spreekt zijn bezorgdheid over een leerling uit. In het gesprek blijkt dat school denkt, dat de opvoeding niet in orde lijkt. De uitkomst is dat dit kind een wiebel kussen nodig heeft, om zich te concentreren. De aanpak van de leraar blijft onbesproken terwijl het kind vooral duidelijke structureerde aanwijzingen nodig heeft. Voor het wiebelkussen is geen geld beschikbaar. De klacht over het schoolbestuur is tot op heden niet behandeld. Met betrekking tot het zorgdeel om de structuur te bieden aan dit kind wordt besloten dat moeder elke week een huiswerkplanning ontvangt om haar kind te stimuleren. Ach…. en niet te vergeten…. de Leerplichtambtenaar c.q. school doet nog een melding naar veilig huis. Deze moeder belemmert volgens hen haar kind in de ontwikkeling.

Dit even uit mijn ervaring box. Het blijkt dat de zorgplicht overal anders gehanteerd wordt en vooral schoolbestuur afhankelijk is. Dat passendonderwijs benodigd materiaal niet verstrekt wordt, tegen het belang van het kind, en het kind lange tijd eerst behoorlijk schade gekregen moet hebben. Waar een kind jarenlang al blijkt moeite te hebben met rekenen wordt afgedankt met “niet een ieder kan goed zijn in rekenen”. Waar scholen verzuimen op dat moment hun zorgplicht(In mijn ogen) waar te maken en het kind te toetsen of er niet nog andere dingen mee spelen. De zorg die scholen als plicht opgelegd moet worden, doen ouders vanzelf naar alle vermogen. Jaren later blijkt dit kind dyscalculie te hebben. De ouder die dit vermogen niet heeft is afhankelijk van de good will van een schoolbestuur/school.

De overheid heeft scholen geld gegeven om passend onderwijs te leveren. Hierbij moet een school een zorg leveren. Dat is een verplichting. Ik snap echter niet hoe dit er in de praktijk uitziet. Ik mis een instantie waar je naar toe kan bellen om aan te geven, dat school niet goed handelt en mijn kind schaadt. Bij ouders is dit veilig huis en wanneer je als ouder de ontwikkeling van je kind beschadigt, kreeg je van de rechter een ‘Ouders onder toezicht’ of een uithuisplaatsing. Hoe is dit met scholen die de ontwikkeling van een kind belemmeren?

Blijkt nu zorgplicht alleen te zijn, dat je kind het recht heeft om ingeschreven te zijn en recht heeft om passend onderwijs te hebben. Ik mis de praktische invulling en hierdoor snap ik niet wat zorgplicht nu werkelijk inhoudt. In het kader van passend onderwijs en in wat kan ik doen wanneer een school zich er niet aan houdt zonder een langdurige klachten procedure in te moeten. Daar wordt het kind namelijk niet mee geholpen. Sterker… het schaadt het kind zelfs in zijn verdere ontwikkeling.

Submit a Comment