KOESCH gaat op in Ouderkracht

KOESCH gaat op in Ouderkracht

Het is mogelijk sommigen al opgevallen dat sinds enkele weken KOESCH.nl de website van de Stichting Kind Ouder School i.o. eerst niet meer bereikbaar was en daarna doorverwees naar Ouderkracht voor ’t kind. De reden was dat de site was gecrasht en er op dat moment al een voorstel lag vanuit het bestuur van KOESCH om op te gaan in Ouderkracht. Omdat het bestuur van Ouderkracht positief stond tegenover dat voorstel is er geen energie meer gestoken in het repareren van de KOESCH site. Gisteravond was de voorzitter van KOESCH aanwezig bij een open bestuursvergadering van Ouderkracht in Utrecht en daarin is besloten door het bestuur van Ouderkracht dat KOESCH opgaat in Ouderkracht. De bescheiden bescheiden van KOESCH, bestaande uit wat documentatie, zal worden overgedragen aan Ouderkracht. En omdat inmiddels bijna alle leden in spé van KOESCH lid zijn of betrokken zijn bij Ouderkracht hoeft hier verder geen actie op ondernomen te worden. Verder waren de inkomsten (€80) en uitgaven (2x €40 voor de website) van KOESCH ook precies in evenwicht. Waarvan akte. Het voormalig bestuur van KOESCH wenst het bestuur van Ouderkracht veel succes met het verder uitbouwen van de...

Brief aan alle ouders over het leenstelsel

Afgelopen maandag is een brief, gericht aan alle ouders van kinderen, jongeren en scholieren verzonden over de plannen voor het leenstelsel. De brief opent met ….. Met de invoering van een leenstelsel wordt de studiebeurs opgeheven en zullen studenten en hun ouders in de toekomst een aanzienlijk grotere bijdrage moeten leveren aan de kosten van ons hoger onderwijs. De regering rechtvaardigt deze verandering van haar beleid door te wijzen op het persoonlijke profijt van studenten bij het volgen van een studie. Helaas leert de praktijk dat een goede opleiding geen garantie is op een baan en dat juist de activiteiten naast de studie de kans op een baan vergroten. De Raad van State heeft bij het voorstel van de regering vraagtekens gezet. De Raad stelt dat het maatschappelijk profijt van hoger opgeleiden ook onveranderd groot is en ziet geen reden om de kosten van hun opleiding nu naar de student te verschuiven De ouders van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind zijn bijzondere dank verschuldigd aan het bestuur van de scholierenorganisatie het LAKS. Dankzij de scholieren die hebben gezorgd voor de verzending van de brief aan 961 scholen voor voortgezet onderwijs zijn ouders in staat gesteld om ouders te informeren. Lees de hele brief. Bent u het eens met de brief en wilt u de Coöperatie steunen om haar doelen te bereiken? Dan is lid worden vast iets voor...