Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Met de groei van de organisatie werd het hard tijd om ook de communicatie beter op poten te zetten. Daarom zijn vanaf direct de volgende emailadressen actief: secreratiaat@ovtk.nl gaat uiteraard naar het secretariaat. bestuur@ovtk.nl is voor mail gericht aan het bestuur rva@ovtk.nl gaat naar de voorzitter van de Raad van Advies juridisch@ovtk.nl gaat naar de juridische helpdesk maatwerk@ovtk.nl gaat naar de werkgroep maatwerk, zie de pagina werkgroepen voor de overige email adressen van werkgroepen. groningen@ovtk.nl gaat naar de contactpersoon voor de provincie Groningen. friesland@ovtk.nl gaat naar de contact persoon in de provincie Friesland. drenthe@ovtk.nl gaat naar ….. juist de contactpersoon in de provincie Drenthe. U kunt nu vast wel raden waar Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, nh (ook Noord-holland), zh (ook Zuid-holland), Zeeland, Brabant en Limburg naar worden doorgestuurd. abc@ovtk.nl is bedoeld voor ouders uit Aruba, Bonaire en Curaçao en wordt op dit moment afgehandeld door het bestuur Het valt u misschien op dat de emailadressen ovtk.nl addresssen zijn. Dat is bewust omdat deze dan makkelijk te onthouden zijn het aantal schrijffouten in “ouderkrachtvoortkind.nl” is bijna niet te tellen. Wist u overigens dat de site ook via www.ovtk.nl te bereiken is? Het zou erg fijn zijn als deze adressen snel gebruikt gaan worden. Daarmee wordt het namelijk een stuk makelijker om de juiste informatie bij de juiste persoon of personen te krijgen. De groei van de organisatie brengt ook meer werk met zich mee. Momenteel zijn er diverse vacatures: We zoeken al een tijdje een Web-ontwikkelaar voor het uitbouwen van de website (wordpress, Divi, mailchimp). Aanmelden graag via admin@ovtk.nl. Diverse provincie hebben nog geen contactpersoon. Daarom komt er relatief veel...
Ouderkracht zoekt IT talent

Ouderkracht zoekt IT talent

Sinds enige tijd heeft Ouderkracht voor ’t kind een nieuwe website. Dat was een hele vooruitgang. Responsive, grafisch best aardig en snel, maar het kan waarschijnlijk nog veel beter allemaal. Bijvoorbeeld: Er is een wens om een MailChimp nieuwsbrief te maken voor leden en belangstellenden er is zelfs een MailChimp account, maar ja, hoe maakt je een goede layout en hoe zorg je dat de users van WordPress automatisch wekelijks die brief krijgen? Er is een Twitter account en het is eenvoudig om een lijst te maken met relevante tweets, maar het inregelen van de Twitter plugin op de site gaat de beheerder net even boven de pet. Het zou handig zijn om op de voorpagina het aanmelden voor de nieuwsbrief en wat andere info in te passen, maar dat blijkt minder eenvoudig dan gehoopt. Hoe regel je een dagelijkse backup in. Kortom, Ouderkracht zoekt een IT talent die een paar uur wil klussen om ons in één klap of een paar klapjes verder brengt in het digitale tijdperk. Ben je handig met wordpress, plugins, CSS, servers, Divi, enz en wil je Ouderkracht graag qua site verder op de rit helpen? Mail dan naar info@ouderkrachtvoortkind.nl of bel 06...

Zaterdag 28/3 – Symposium Ouderkracht Rond ’t Kind

Er is veel verwarring en onduidelijkheid op het gebied van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg naar de gemeente. Om ouders van informatie te voorzien hierover organiseren de Coöperatie Ouderkrachtvoortkind en Stichting Mama Vita op zaterdag 28 maart een interactieve middag met een zeer deskundig panel waar alle ouders hun vragen aan kunnen stellen en waar we kennis zullen delen over deze thema’s. Overzicht programma 10.00 uur – 12.30 uur – Interactieve lezing Dr. Martine Delfos 12.30 uur – 13.30 uur  – Lunch 13.30 uur -16.30 uur  – Symposium Ouderkracht rond het kind Locatie: Connexion Point Natriumweg 6, Amersfoort Klik hier voor meer informatie. Aanmeldingen verlopen via de site van Mama...
Bijeenkomst ouderkrachtvoortkind

Bijeenkomst ouderkrachtvoortkind

Op zaterdag 10 januari is er een bijeenkomst en training regioteams Ouderkracht voor ’t kind Tijd:13.00-16.00 Locatie: De Oase, De Geer 37 Nieuwland 1 Opening 2 Vaststellen/ goedkeuren notulen/verslag vorige bijeenkomst 3 Agenda vaststellen 4 Mededelingen en ingekomen stukken 5 Eerste onderwerp: Noodplan Jeugdhulp 6 Tweede onderwerp: Vorderingen jeugdhulp/9passend onderwijs) 7 Rondvraag 8 Datum volgende bijeenkomst/training *************PAUZE*************** Trainingsgedeelte: kennisdelen regioteams Onderdeel onderwijs: verder uitwerken van de casussen Onderdeel Jeugdhulp: verdieping noodplan, termenlijst en...
Vergadering morgen gaat niet door

Vergadering morgen gaat niet door

Wegens ziekte, ziekenhuisopname en teveel afzeggingen gaat de vergadering van Ouderkracht voor ’t Kind morgen niet door. Er komt een datumprikker voor het plannen van een nieuwe meeting. Waarschijnlijk wordt dat 10 januari. Het is jammer, maar het is niet anders. Met vriendelijke groet, Saskia...