Debatmiddag over CPB-rapport ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’

Op dinsdag 13 september organiseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) een debatmiddag over het CPB-rapport ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’. Het rapport is al langer onderwerp van discussie, onder meer omdat het onderliggend wetenschappelijk bewijs voor de analyse dun zou zijn Het Amsterdam Centre for Inequality Studies van de UvA wil tijdens de debatmiddag discussiëren over welk wetenschappelijk bewijs van belang is voor onderwijsbeleidsanalyse. Socioloog Herman van de Werfhorst zal het gesprek aangaan met beleidsonderzoekers van het CPB, de Onderwijsinspectie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Aanmelden voor deze discussiemiddag kan via een mail aan...

Wetvoorstel: Mbo-scholen moeten meer samenwerken door vergrijzing

Het moet straks voor mbo-scholen gemakkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Als gevolg van de vergrijzing loopt het aantal leerlingen terug, waardoor sommige opleidingen in hun voortbestaan worden bedreigd. Men schat het aantal mbo’ers in 2030 13% lager dan nu. Daarom ligt er een wetsvoorstel zodat mbo-instellingen beter samen kunnen werken. Dit is nu lastig omdat wettelijk slechts één onderwijsinstelling verantwoordelijk kan worden gehouden voor de studenten en voor het aangeboden onderwijs. Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan hebben de mbo-scholen straks een gedeelde en duidelijke verantwoordelijkheid. Bijkomend voordeel is dat MBO – instellingen zo worden gestimuleerd om samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren om het aantal studenten.Dat zou voor mbo studenten in de toekomst gunstig kunnen uitpakken. Lees meer:...