Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Ouderkracht rolt regiostructuur uit. En enkele vacatures.

Met de groei van de organisatie werd het hard tijd om ook de communicatie beter op poten te zetten. Daarom zijn vanaf direct de volgende emailadressen actief: secreratiaat@ovtk.nl gaat uiteraard naar het secretariaat. bestuur@ovtk.nl is voor mail gericht aan het bestuur rva@ovtk.nl gaat naar de voorzitter van de Raad van Advies juridisch@ovtk.nl gaat naar de juridische helpdesk maatwerk@ovtk.nl gaat naar de werkgroep maatwerk, zie de pagina werkgroepen voor de overige email adressen van werkgroepen. groningen@ovtk.nl gaat naar de contactpersoon voor de provincie Groningen. friesland@ovtk.nl gaat naar de contact persoon in de provincie Friesland. drenthe@ovtk.nl gaat naar ….. juist de contactpersoon in de provincie Drenthe. U kunt nu vast wel raden waar Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, nh (ook Noord-holland), zh (ook Zuid-holland), Zeeland, Brabant en Limburg naar worden doorgestuurd. abc@ovtk.nl is bedoeld voor ouders uit Aruba, Bonaire en Curaçao en wordt op dit moment afgehandeld door het bestuur Het valt u misschien op dat de emailadressen ovtk.nl addresssen zijn. Dat is bewust omdat deze dan makkelijk te onthouden zijn het aantal schrijffouten in “ouderkrachtvoortkind.nl” is bijna niet te tellen. Wist u overigens dat de site ook via www.ovtk.nl te bereiken is? Het zou erg fijn zijn als deze adressen snel gebruikt gaan worden. Daarmee wordt het namelijk een stuk makelijker om de juiste informatie bij de juiste persoon of personen te krijgen. De groei van de organisatie brengt ook meer werk met zich mee. Momenteel zijn er diverse vacatures: We zoeken al een tijdje een Web-ontwikkelaar voor het uitbouwen van de website (wordpress, Divi, mailchimp). Aanmelden graag via admin@ovtk.nl. Diverse provincie hebben nog geen contactpersoon. Daarom komt er relatief veel...
Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014

Gesprek met OCW 22-12-2014 Aanwezig: dhr. Dingelstad directeur PO, mevr. Biemans, beleidsmedewerker directie PO, Katinka Slump, Suzanne Boomsma en Frank Hoogeboom, Ouderkracht / Werkgroep Maatwerk Op 22 december is een constructief gesprek gevoerd met directie Primair Onderwijs OCW. Aan de orde kwamen: Vraagfinanciering door Ouderkracht aan de Landelijke Ouderraad De voorgenomen inventarisatie van de Staatssecretaris (dwz. inventariseren onder welke voorwaarden onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk gemaakt kan worden).   Vraagfinanciering De LOR heeft nog geen subsidieaanvraag gedaan voor kalenderjaar 2015. De LOR kan financieel en materieel ondersteunen. Organisaties die voor facilitering in aanmerking willen komen doen een verzoek bij de LOR. Daartoe formuleert de LOR een kaderstelling. Geen enkele organisatie krijgt hierin een voorkeurspositie. Alle aanvragen worden op dezelfde manier beoordeeld. Ondersteuningsrelaties vallen binnen een kalenderjaar, vanzelfsprekende continue ondersteuning is niet mogelijk. Aan eerdere ondersteuning kunnen geen rechten ontleend worden. Ouderkracht voor ’t Kind zal zich tot bestuur van de LOR wenden met een financieel ondersteuningsverzoek.   Voortgang Passend onderwijs Verzoek van de Werkgroep Maatwerk om over de voortgang Passend Onderwijs te spreken zal gehonoreerd worden. Eind januari, de agenda voor dit gesprek is reeds ingediend. Inventarisatie van de Staatssecretaris, brief 27 oktober 2014 Ouderkracht voor ’t Kind wordt meegenomen in de besprekingen over de resultaten van de inventarisatie. Ouderkracht heeft de wens geuit om eerder in het proces te worden ingeschakeld. Ouderkracht kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de verscherping van de onderzoeksvraag van de voorgenomen inventarisatie. Gemeld n.a.v. de minisymposia Passend Onderwijs Thuiszitters (november / december 2014). Onderwijsorganisaties optimistisch over de werking van de zorgplicht en de grote bereidheid om problemen met leerlingen...
Ouderkracht zoekt IT talent

Ouderkracht zoekt IT talent

Sinds enige tijd heeft Ouderkracht voor ’t kind een nieuwe website. Dat was een hele vooruitgang. Responsive, grafisch best aardig en snel, maar het kan waarschijnlijk nog veel beter allemaal. Bijvoorbeeld: Er is een wens om een MailChimp nieuwsbrief te maken voor leden en belangstellenden er is zelfs een MailChimp account, maar ja, hoe maakt je een goede layout en hoe zorg je dat de users van WordPress automatisch wekelijks die brief krijgen? Er is een Twitter account en het is eenvoudig om een lijst te maken met relevante tweets, maar het inregelen van de Twitter plugin op de site gaat de beheerder net even boven de pet. Het zou handig zijn om op de voorpagina het aanmelden voor de nieuwsbrief en wat andere info in te passen, maar dat blijkt minder eenvoudig dan gehoopt. Hoe regel je een dagelijkse backup in. Kortom, Ouderkracht zoekt een IT talent die een paar uur wil klussen om ons in één klap of een paar klapjes verder brengt in het digitale tijdperk. Ben je handig met wordpress, plugins, CSS, servers, Divi, enz en wil je Ouderkracht graag qua site verder op de rit helpen? Mail dan naar info@ouderkrachtvoortkind.nl of bel 06...
KOESCH gaat op in Ouderkracht

KOESCH gaat op in Ouderkracht

Het is mogelijk sommigen al opgevallen dat sinds enkele weken KOESCH.nl de website van de Stichting Kind Ouder School i.o. eerst niet meer bereikbaar was en daarna doorverwees naar Ouderkracht voor ’t kind. De reden was dat de site was gecrasht en er op dat moment al een voorstel lag vanuit het bestuur van KOESCH om op te gaan in Ouderkracht. Omdat het bestuur van Ouderkracht positief stond tegenover dat voorstel is er geen energie meer gestoken in het repareren van de KOESCH site. Gisteravond was de voorzitter van KOESCH aanwezig bij een open bestuursvergadering van Ouderkracht in Utrecht en daarin is besloten door het bestuur van Ouderkracht dat KOESCH opgaat in Ouderkracht. De bescheiden bescheiden van KOESCH, bestaande uit wat documentatie, zal worden overgedragen aan Ouderkracht. En omdat inmiddels bijna alle leden in spé van KOESCH lid zijn of betrokken zijn bij Ouderkracht hoeft hier verder geen actie op ondernomen te worden. Verder waren de inkomsten (€80) en uitgaven (2x €40 voor de website) van KOESCH ook precies in evenwicht. Waarvan akte. Het voormalig bestuur van KOESCH wenst het bestuur van Ouderkracht veel succes met het verder uitbouwen van de...