Word lid of log in als u al lid bent

Ja, ik wil lid worden

Help mee het onderwijs te verbeteren voor slechts €10 per jaar. Organisaties betalen €100 per jaar.

Inloggen

Als u ingelogd bent kunt u reageren op artikelen

Zes redenen om lid te worden

De onderstaande punten hebben de conceptstatus en moeten nog goedgekeurd worden door de ledenvergadering. Deze kan zowel het aantal als de inhoud van deze punten aanpassen. Als lid kunt u invloed uitoefenen via de ledenvergadering of door te reageren op artikelen op de blog. Kleine wijzigingen kunnen tot de ledenvergadering door het bestuur worden doorgevoerd.

Ouders (en studenten) aan het stuur

De professionalisering in het onderwijs en de invloed van de markt op het curriculum is te ver doorgeschoten. Het belang van kinderen (jongeren, studenten) wordt lang niet altijd gediend.  Daarom moeten ouders (en studenten) aan het stuur komen van alle onderwijsinstellingen, van kleuteropvang tot universiteiten, van lokale scholen tot internationale beleidsvorming en van opleidingen voor docenten tot het aanpassen van onderwijsprogramma’s aan locale omstandigheden.

Balans in de driehoek kind-ouders-docent

Ouders staan in het onderwijs buiten spel, en de docent wordt teveel beperkt door bestuurders, wetten en regels om zijn of haar vak goed uit te oefenen. Het duurzaam inzetten van de kennis en ervaring ouders is essentieel voor het realiseren van de verbetering onderwijs kwaliteit en passend maken ervan. Door het toevoegen van de ouderkracht aan het systeem kan de docent op termijn weer plezier krijgen in het uitoefenen van het vak en komt er balans in de driehoek kind-ouders-docenten of beter nog klas, oudernetwerk – docententeam.

Ondersteuning van ouderinitiatieven

De decentralisaties leggen de macht weer dichter bij burger. Maar het oppakken van die nieuwe verantwoordelijkheid zal niet vanzelf gaan. Veel nuttige ouderinitiatieven redden het niet. Ondersteuning is nodig om het leereffect veilig te stellen en de noodzakelijke transformaties in het onderwijssysteem op gang te brengen.

Ontschotten onderwijs, zorg en hulp

De afgelopen decennia is steeds harder ingezet op specialisatie en compartimentalisatie van onderwijs(vormen). Naast enkele onmiskenbare positieve effecten blijken de negatieve aspecten voor leerlingen, onderwijsresultaat en kosten groot. Ouderkracht voor ’t kind wil komen tot een holistische onderwijs/zorg/hulp structuur rond ieder kind door het opheffen van de huidige contra-productieve schotten tussen professionele silo’s.

Leerrecht als opvolger van leerplicht

Waar de invoering van de leerplicht in 1900 nog gunstig was voor het beschermen van kinderen tegen volwassenen, zijn de nadelen inmiddels groter dan de voordelen. Leren moet een recht worden voor ieder kind. Ouderkracht voor ’t kind streeft invoering van leerrecht voor ieder kind na.

Recht om je recht te weten en te realiseren

Het is beroerd gesteld met de kennis van leerlingen, studenten en ouders op het gebied van kennis over onderwijsrecht. Ouderkracht voor ’t kind wil daarom rechten-educatie voor alle ouders realiseren en de rechten ook effecturen door een passende hulpstructuur voor rechtshulp.