Organisatie

Inleiding

Het voornemen om een Landelijke Coöperatie voor Ouders op te richten, is ambitieus! Het huidige onderwijsveld is een wespennest met vele “uitdagingen” of beter gezegd problemen. Maar ook de jeugdhulpverlening staat erg onder druk en is reden voor grote onzekerheid voor ouders en hun kinderen. Er is sprake van een labiel evenwicht tussen de verschillende spelers in het onderwijsveld en het onderwijsstelsel loopt mank omdat het maar niet lukt om ‘ouderbetrokkenheid’ daadwerkelijk vorm te geven. Die situatie is ook weer zeer herkenbaar voor de ouders die afhankelijk zijn van jeugdhulp/zorg om goed aan hun opvoedingsplicht te kunnen voldoen. Ondanks de vele moties vanuit de Tweede Kamer is de regering er tot op heden niet in geslaagd om ouders in het onderwijs en in de jeugdzorg in een evenwichtige positie te brengen. Na de schaalvergroting in het onderwijs en door de professionalisering van de schoolbesturen zijn ouders aan de zijlijn zijn geplaatst van het onderwijsveld; zij hebben hun zeggenschap ingeruild voor medezeggenschap. Het is niet langer mogelijk voor ouders om scholen op te richten en ouders zijn voor het onderwijs aan hun kinderen afhankelijk van het bestaande onderwijsaanbod. Er is een groep ouders die vergeefs op zoek is naar een school die kan bieden wat hun kind aan passend onderwijs nodig heeft. Die groep lijkt te groeien. Daarom is er nagedacht over een groeimodel.

Initiatief

Op basis van een initiatief van Katinka Slump en Saskia Buma is het concept ontstaan, om een coöperatie op te richten. De coöperatie bestaat uit leden die de doelstellingen ondersteunen: Vertegenwoordigen van ouders naar onderwijsaanbieders en overheid. Kennis en deskundigheid bevorderen van ouders. Advies en ondersteuning aan ouders en medezeggenschapsorganisaties. Een sociaal netwerk voor ouders. En communicatie bevorderen tussen ouders, belangenorganisaties, medezeggenschap en onderwijsaanbieders. Het doel van de coöperatie is om de belangen van de leden te vertegenwoordigen, zowel individuele belangen als organisatie belangen. Door middel van de vertegenwoordiging en belangenbehartiging is het ook de bedoeling om fondsen te werven en dienstverlening aan te bieden. Op basis van een inventarisatie is geconcludeerd dat een coöperatie hiervoor een geschikte vorm is. De organisatie vorm van de coöperatie is gebaseerd op leden. De leden zijn in dit geval individuele ouders en belangenorganisaties. (verengingen, stichtingen of collectieven die de belangen van ouders van kinderen vertegenwoordigen in het onderwijs) De coöperatie zal vooral gericht zijn om de doelstelling te ondersteunen en te faciliteren. De ondersteuning en het faciliteren zal o.a. bestaan uit ondersteuning in communicatie (een website),kennisbank, secretariaat-functie en op termijn ondersteuning geven aan ouderorganisaties (medezeggenschap, OR etc.) zoals begeleiding, juridische advies en scholing.

Bestuurders

Stichting Mama Vita Een kind opvoeden met autisme vraagt nogal wat. Daarom brengt Mama Vita moeders bij elkaar die zich sterk willen maken voor hun kinderen. Wil jij kennis en inzichten delen met andere moeders, elkaar steunen en samen opkomen voor je kinderen? Maak dan eens kennis met Mama Vita. Mama Vita is er om jou in je kracht te brengen en te houden. Samen kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze kinderen met autisme aan. En samen maken we deze onzichtbare groep zichtbaar.

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht Voor kinderen met autisme die cognitief havo/vwo aankunnen zijn er in Utrecht en omgeving weinig geschikte scholen. Als je het niet kunt redden op een grote reguliere school met klassen van 30 en een uurtje per week individuele begeleiding, dan moet je vmbo-niveau accepteren, ver reizen, veel geld betalen, of naar een speciale klas die buiten alle scholen valt en een aantal beperkingen heeft. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht streeft naar twee nieuwe onderwijsmogelijkheden voor deze autipluskinderen: een speciale klas of begeleide time-outruimte op een reguliere havo/vwo, en een nieuwe school met kleine klassen gespecialiseerd in deze doelgroep. Daarnaast geven we ouders heldere informatie over de huidige situatie en mogelijkheden en geven we hen persoonlijk advies. Zoek jij ook beter havo/vwo-onderwijs voor je autipluskind in de regio Utrecht? Meld je aan!

Oprichtingscommissie

 • Suzanne Boomsma, Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Saskia BumaStichting Mama Vita
 • Desirée van Doremalen, Ouderplatform Rijnmond
 • Charlotte HoyngOnderwijscommissie Mensa
 • Menno van de Koppel, OCO
 • Arga PaternotteBalans

Raad van Advies

 • Frank Hoogeboom Bestuur Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)
 • Maaike van Mourik Directeur van de Democratische Basisschool De Vallei
 • Katinka Slump Juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen

Comité van aanbeveling

 • Barbara Oomen Hoogleraar Sociologie van de mensenrechten aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Dean of the University College Roosevelt
 • Justine Pardoen Ouders Online
 • Monique Touw Directeur School At Sea
 • Robert Vermeiren Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie / Directeur patientenzorg Curium-LUMC, Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie VUMC
 • Ton Mooij Bijzonder hoogleraar Onderwijstechnologie, faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Open Universiteit Nederland