Werkgroepen (deze pagina wordt binnenkort up2date gebracht)

Ouderexpertise voor alle aspecten van het onderwijs

Werkgroep Maatwerk (maatwerk@ovtk.nl) Contactpersoon Saskia Buma
Rapport: “Een school voor ieder kind”[6.9MB] 

Rapport: “Vamiep ziek miep op maatn Miep ziek naar Miep op maat”

Overleg afvaardiging Werkgroep Maatwerk bij het ministerie van OCW, d.d. 22 mei 2014:Onder leiding van de nieuwe projectleider Frank Hoogeboom heeft een overleg plaatsgevonden met de ambtenaren van de themadirectie Jeugd Onderwijs en Zorg (JOZ) van het ministerie van OCW. Dit is het directoraat dat zich bezig houdt met passend onderwijs. Met de ambtenaren is gesproken over de problemen waar de verschillende maatwerk trajecten mee worden geconfronteerd, zoals rond de leerplicht en de bekostiging.

Het ministerie geeft aan dat met ingang van 1 augustus a.s. haar rol verandert omdat de scholen en hun samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid zullen dragen voor het onderwijs voor leerlingen die extra zorg behoeven. De rol van het ministerie van OCW wordt meer stimulerend en ondersteunend. Vanuit die nieuwe rol zal een regulier overleg plaatsvinden met een afvaardiging van de werkgroep en de ambtenaren van het ministerie. Vragen en knelpunten kunnen door de werkgroep worden voorgelegd.

De werkgroep zet haar werkzaamheden voort en zal van het overleg op het ministerie OCW via deze website verslag doen.

Werkgroep Jeugdhulp (jeugdhulp@ovtk.nl) Contactpersoon [vacature]
Reactie verordening jeugdhulp Rotterdam [199KB]
Werkgroep Onderwijs hoogbegaafden i.o. (hoogbegaafd@ovtk.nl) Contactpersoon Charlotte Hoyng
Werkgroep Leerrecht i.o. (leerrecht@ovtk.nl) Contactpersoon Vacature
Werkgroep Kwaliteitsagenda MBO i.o. (mbo@ovtk.nl) Contactpersoon Katinka Slump
Werkgroep Kinddossier i.o (dossier@ovtk.nl) Contactpersoon Desirée Doremalen

Andere contactgegevens staan op de contact pagina.